Galaxybike.cz - motorky, čtyřkolky, enduro, atv, dirtbike, streetbike

REKLAMACE

Obecná informace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat !

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě poškození zásilku odmítne.
Pokud kupující zjistí až po zaplacení a rozbalení, že je zásilka poškozena, kontaktuje n8s. Veškeré zboží je pojištěno a v případě poškození bude zákazníkovi dodán nový výrobek či vrácena částka v plné výši kupní ceny zboží včetně přepravného.

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen prokázat datum o nákupu zboží. Kupující je povinen doložit nákup zboží kopií faktury nebo paragonu.
Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží. V případě neoprávněné reklamce si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu (reklamujícímu) účtovat nezbytné náklady spojené s reklamací zboží. V takovém případě musí být neoprávněnost reklamace doložena ze strany prodávajícího písemným vyjádřením autorizované servisní organizace dané značky.

Postup při reklamaci

Pro nejrychlejší vyřízení reklamace nahlaste závadu na níže uvedený kontakt. Zboží k reklamaci předejte osobně v naší kamenné prodejně nebo zašlete na její adresu:


Nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu.
V případě, že zasíláte zboží k oprávněné reklamaci na vlastní náklady, je možné požadovat slevu při dalším nákupu v hodnotě dopravného.

Výši dopravného je třeba doložit dokladem o zaplacení (např. podacím lístkem).
Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Nahlašování reklamací:
Tel.:731 105 879 nebo 603 828 524
e-mail:info@galaxybike.cz